Projektit reippaalla otteella ja vahvalla asiantuntemuksella

Projektisuunnittelu, projektitiimien perustaminen, projektien hallinnointi sekä projektien toteutus kokonais- tai osavastuullisena
Lue lisääOta yhteyttä

Projektit reippaalla otteella ja vahvalla asiantuntemuksella

Projektisuunnittelu, projektitiimien perustaminen, projektien hallinnointi sekä projektien toteutus kokonais- tai osavastuullisena
Lue lisääOta yhteyttä

”Kyky nähdä mahdollisuudet ja tarttua niihin erottaa kehittäjät jarruttajista.”

Projekti on osiensa summa

Projektien johtamisessa kokemus on enemmän kuin valttia. Projektistudio Oy on ollut toteuttamassa monia erilaisia projekteja, joita kaikkia kuitenkin yhdistävät tietyt lainalaisuudet.

Hyvä projekti lähtee aina asiakkaan tarpeista, perustuu ennakointitietoon, esiselvityksiin ja analyysiin aiemmista kokemuksista. Suuntaa on kuitenkin kyettävä myös vaihtamaan, jos projekti lähtee lipsumaan raiteiltaan. Sujuvassa projektissa yhteistyökumppanit ja kohderyhmät ovat työhönsä sitoutuneita ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Projektin toiminta on sekä näkyvää että läpinäkyvää ja liittyy laajempaan toimintaympäristön kehittämiseen. Onnistuneella projektilla on aina realistiset tavoitteet, hallittu talous ja selkeä mitattavissa oleva tulos.

Projektijohtajalta vaaditaan hyviä sosiaalisia taitoja, verkostoitumiskykyä, ideoiden myyntitaitoa ja kokonaisuuksien hahmottamistajua. Kansainvälisyys, joustavuus ja hyvä stressinsietokyky eivät nekään haittaa projektin onnistumista. Uskomme keskustelevaan toimintaympäristöön, jossa jokainen projektissa mukana oleva on vaikuttajan roolissa. Omat ideat, ajatukset ja pohdinnat tuovat mukanaan ainutkertaisia asioita. Innovatiiviselle verkostolle paineetkin ovat vain haaste, josta syntyy jotain uutta.